17-09-2018 | Администратор |

До собственици на УПИ имоти в Град Сливница – остават няколко дни (27 септември) до крайният срок за подаване на възражения по изготвената кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на гр. Сливница, община Сливница. Ако забележите неточност – сега е момента да сигнализирате и картата да бъде коригирана безплатно за вас. Последващи промени ще се извършват по други процедури, вкл. съдебни, срещу съответното заплащане.

На своя уеб сайт, Община Сливница е пропуснала да информира гражданите за крайния срок за подаване на възражения. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област. Редовно телефонът за информация на службата съобщава, че всички оператори са заети… така че пожелаваме успех на всички заинтересовани!

Вижте също:   126 години от победата при Сливница

Можете да разгледате кадастралната карта в Интернет от сайта: https://kais.cadastre.bg, където кликате на „ВИЖ Кадастрална карта на България“. Понеже все още картата не е одобрена, за да видите имота трябва да превключите от 2-рия бутон „СЛОЕВЕ“ > „ИЗБЕРЕТЕ ИЗГЛЕД:“ > „Неодобрени КККР“. Вижте снимката вдясно с избраната опция.

1 коментар към “Краен срок за възражения по кадастрална карта на имоти в град Сливница”

  1. Петкова каза:

    Е, много интересно,как Общината пропуска да информира хората,за такива важни неща.Все пак има срокове,които ,ако ги пропуснат,няма как да се възползват от поправка безплатно.
    Благодаря на Вас.


Връзки към тази страница

Коментирай

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!