29-01-2018 | Администратор |

Път (или автомагистрала) Сливница-София, в частта от пътен възел Храбърско до Софийски околовръстен път (с продължение към северната скоростна тангента в София) вече се работи на етап „технически проект“ от “Трансконсулт-22” ООД. Това е трета (последна) част от Автомагистрала Калотина София, която всъщност ще бъде скоростен път с по 2 ленти в посока и няма да бъде осъществена като автомагистрала.

Информация за проекта е публикувана от изпълнителя и от АПИ.

Пътен възел Храбърско – Софийски околовръстен път (с продължение към Северната скоростна тангента)

Отсечката „Пътен възел Храбърско – Софийски околовръстен път“ (с продължение към Северната скоростна тангента) е по проект за 16км дължина (от 32 до 48км от път Калотина-София): „Изработване на технически проект за Път I-8 “Калотина – Софийски околовръстен път“ участък от 32+447.20 до км 48+611.

Участъкът е разработен за проектна скорост 110км/ч и Г27м ширина. Проектирането обхваща части: Геодезия, Част Пътна (вкл. Пътни възли, Отводняване и Проект за организация на движението), Конструктивна, Геология, Инженерна инфраструктура. Възложител е Агенция „Пътна инфраструктура“, проектът се финансира изцяло от републиканския бюджет.

Новият път ще преминава през общините Костинброд, Божурище и Столична община и по-конкретно през селата: Петърч, Храбърско, Хераково, Пролеша, Волуяк, Мрамор. Трасето ще се използва от международния транзитен трафик, който ще заобикаля трафика в столицата София. Следващият най-голям ползвател се очаква да бъдат софиянци и пътуващите за работа от Общините Сливница и Драгоман.

Вижте също:   Газовата връзка със Сърбия ще минава през Сливница

Пътни възли (Пътен възел Храбърско – Софийски околовръстен път)

– Пътни връзки „Калотина – София“ и „София – Калотина“ при км 33+220 които осигуряват взаимен достъп между новопроектираното трасе и съществуващият път I-8, както и отливане от път I-8, което осигурява безконфликтен достъп до с.Петърч и прилежащата му индустриална зона;
Пътни връзки „София – Костинброд“ и „Костинброд – Калотина“ при км 39+450;

– Пътен възел “Костинброд” при км 45+540 – схема “Свободно решение” с две кръгови кръстовища по път II-81 – София – Костинброд – вариант “B-2” и корекция на р.Църна бара

– Пътен възел „Мрамор“ при км 48+460 – схема „Полудетелина“

Големи съоръжения  (Пътен възел Храбърско – Софийски околовръстен път)

– подлез на пътна връзка София – Калотина: км 33+220 – L=16м

– подлез на път SFO2406 /I-8,Божурище-Сливница/-Петърч-/SFO1401/: км 33+610 – L=16м

– мост над р.Белишка: км 38+310 – L=18+22+18=58м

– подлез на път SFO1400 /II-81/-Костинброд-Граница общ.(Костинброд-Божурище)-Пролеша-Хераково-/SFO3024/: км 39+450 – L=16м

– подлез на ж.п. линия София – Драгоман: км 43+410 – L=18+22+18=58м

Вижте също:   Местни избори 2015 в Сливница и референдум

– мост над р. Църна бара: км 44+340 – L=18+22+22+18=80м

– подлез на път II-81 София – Монтана: км 45+540 – L=17+20+20+17=74м

– Виадукт: км 46+500 – L=2х(22+4х28х22)=312м (във двата крайни отвора на виадукта преминават два пътя с км 46+310 и км 46+560)

– Селскостопански подлез: км 47+380 – L=8м

– Подлез на път SOF1030 /II-18/-ок.п.София-Мрамор-Доброславци: км 48+460 – L=22+28+28+22=100м

Допълнителна информация – п.в.Храбърско – Софийски околовръстен път (Калотина-София)

Все още няма публикувани срокове за цялостното реализиране на проекта – всичко е в областта на предположенията. Ще обновим публикуваната информация, която постъпят допълнителни данни.

Габаритът на частта между Сливница и Софийски околовръстен път (СОП) ще бъде 27м. и са предвидени са аварийни ленти за принудително спиране. В частта от Калотина до Сливница (п.в. Хераково) – габаритът (т.е. ширината) е по-малък – по 2 ленти в посока, без аварийни ленти за пронудително спиране. Ширините на платната са установени така:

Общ габарит – 27 м, със следните ленти:
– ленти за движение 4 х 3.5м = 14м
– ленти за аварийно спиране 2 х 2.5м = 5м
– разделителната ивица – 3м
– асфалтови водещи ивици 4 х 0.5м = 2м
– банкети 2 х 1.5м = 3м

Вижте също:   СТОПИРАНЕ коронавирус Covid-19 - изборът на България и другите страни

В последните месеци са добавени лентите за аварийно спиране, с което общия габарит се е увеличил от 23.5 на 27м. Целта е да се осигури по-голяма безопасност, поради натоварения международен трафик, който включва тежкотоварен трафик.

Към момента за голяма част от обществото буди недоумение факта, че се изгражда напълно ново трасе с предвидена скорост от 110км/ч., вместо да бъде предвидена скорост 130 или 140км/ч. Най-вероятно причината е чисто финансова – цели се да се пестят средства.

Коментирай

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!