11-03-2015 | Администратор |

Васко СтоилковИзминаха повече от 3 години от встъпването в длъжност на новия кмет на Община Сливница г-н Васко Стоилков. Ще направим кратък преглед на свършената работа от общинската администрация по предизборния план на кмета и извън него (допълнителните свършени задачи). Резултати от първата година работа (2012), Резултати от втората година работа (2013).

Представяме предизборната програма на Васко Стоилков в съкратен списъчен вид, с коментари по всяка точка

* Преди да започнем, трябва да направим една важна забележка – правим това с наличната за нас информация, тъй като общинското ръководство не е предоставило друга обществено-достъпна информация за прогреса по тези и други точки.

 • Цялостна подмяна на асфалта по основните улици в община Сливница, след смяна на подземните комуникации
  Не се забелязва прогрес. Реално погледнато – смяната на подземните комуникации не е приоритетна задача и едва ли ще може да се използва като предпоставка за асфалтиране на улици, защото комуникациите се поставят на тротоарите…
  Все пак трябва да отбележим, че една улица беше изцяло асфалтирана и с подменена канализация – улицата на кмета в град Сливница. Дали това е добър или лош пример, няма да коментираме в настоящата статия.
 • Асфалтиране на стария павиран път за София
  Изпълнено. Ползата не е много ясна, защото пътят е асфалтиран само на територията на Община Сливница и стига едва до язовир Сливница… Може да се каже, че са „усвоени средства“, но към момента няма полза за хората! Трябва да се отбележи, че паветата са издържали над 50 години, а за асфалта е нужна периодична поддръжка и закърпване, без което пътя би се разбил за по-малко от 15-20 години по въздействието на вода, вятър, студ и слънце…
  Би било добре да се помисли за пътя минаващ покрай бившия „завод Хладилна мебел“ в посока разклона за село Опицвет/Петърч – би било добре поне да се запълнят големите дупки с изрязан от друго място асвалт, за да е възможно преминаването при нужда.
 • Рехабилитация на цялостната пътна мрежа от града към съседните населени места
  Изпълнено. По непотвърдена информация е завършила работата по междуселищните пътища на територията на Община Сливница – пътищата с.Алдомировци-с.Извор, с.Алдомировци-с.Братушково, закърпени бяха дупки на пътя гр.Сливница-с.Алдомировци и дупки на пътя гр.Сливница-с.Гълъбовци в частта до Войнишка махала (най-належащия участък от няколко години).
 • Подмяна на ВиК системата и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води
  Разработен е проект за подмяна на ВиК инфраструктурата. В ТВ-интервю от началото на декември 2013г., Васко Стоилков каза, че е подаден проект за подмяна на ВиК инфраструктурата, който ако не бъде одобрен 2013 година, ще трябва да бъде подаден повторно през 2014г. и ако бъде одобрен – се очаква работата да започне до няколко месеца след одобрението, след обществена поръчка.
  Няма информация дали е изготвен проект за пречиствателна станция, но доколкото ни е известно – ЕС ни задължава да имаме такива пречиствателни станции и би следвало това да е приоритет до 2 години!
 • Изграждане на подземна инфраструктура за прокарване на комуникационни кабели – телефон, интернет и др.
  Не се забелязва прогрес. Реално погледнато – подземна инфраструктура за кабели е нужна само за главните улици и най-вероятно вече съществува такава на някои места.
 • Изграждане на допълнителен водоизточник за селата Алдомировци, Гълъбовци и Бърложница от съществуващия сондажен кладенец, собственост на бившето ТКЗС
  Работи се усилено. Очакваше се, че 2013 година е била последната година на воден режим в село Алдомировци, където от няколко десетки години всяко лято няма достатъчно вода и налягане за цели квартали на селото. Тази информация е налична от ТВ-интервю от втората половина на 2013г.

  През юли-август 2014г. имаме обратна връзка от жители на Алдомировци, които имат такъв проблем всяка година. Те имат вода само когато вали дъжд, защото тогава никой не полива градината си, т.е. проблемът все още НЕ Е РЕШЕН (за всички граждани)!

 • Почистване и ремонт на коритото на река Сливнишка
  Изглежда проекта е приключил, резултатите са спорни. Проект за разширяването и почистването на коритото на река Сливнишка бе спечелен още при предходния кмет г-н Георгиев, но поради съдебни процедури при избора на изпълнител и нуждата от корекции в движение, бе забавен с няколко години. Сега не се работи и най-вероятно проектът е приключил още преди няколко месеца… Резултатите са спорни, тъй като коритото само е почистено и разширено на няколко места, за сумата от около 1 млн. лева (!).
  Един от най-ниските участъци по поречието е точно на завоя в района на бившата фурна за хляб, където има няколко жилищни сгради. Почти всяка 3-та година, а в последните години все по-често, се случва реката да прелее и да наводни основите на първия блок, както и мазета/гаражи. Изглежда в този участък следва да се изгради дига, която да бъде по-висока от сегашното ниво, за да не допуска преливане към основите и гаражите на сградата. Това НЕ Е НАПРАВЕНО все още.
 • Създаване на план, осигуряване на финансиране и изграждане на газопреносна система за газификация на общината
  Няма информация за прогреса по тази точка. Очаква се газифицирането да започне едва след изграждането на газовата връзка между България и Сърбия, очаква се тя да заработи най-рано през 2017г.
 • Цялостно озеленяване на Сливница и селата
  Няма информация за прогреса и целите по тази точка. Най-вероятно това са проекти за осигуряване на заетост, т.е. озеленяването няма за цел озеленяване и поддържане на изгредените площи. В град Сливница през 2013г. виждахме изсъхнали саксии по стълбовете, неподдържани градинки с цветя…
  Реално погледнато – не е нужно да се влагат средства за озеленяване, тъй като това не е най-важното за живота на хората, освен ако не е част от изкуствено създадена заетост (все пак е полезна за някои трайно безработни)…
  Може сериозно да се помисли за организирането на доброволчески екипи… (нашето предложение е в статията за предната година)
 • Основна реконструкция на съществуващия градски парк
  Изпълнено. Изпълнено е по проект, спечелен от предния кмет, работата е завършена в началото на 2013г. Забелязва се изключително некачествено изпълнение на някои дейности и слаб контрол от страна на Общината… Парка се украсява всяка година по случай различните празници. Браво!
 • Изграждане на спортни и детски площадки
  Частично изпълнено в детската част. Няколко детски площадки бяха изградени в центъра на град Сливница, може би и в други части на града и в с. Алдомировци.
  Изграждането на спортни площадки не изглежда да е започнало и нямаме информация за такъв проект. Трябват поне следните спортове: тенис на корт, тенис на маса, баскетбол, волейбол, футбол (футболът е последен, тъй като може да се играе на всяка поляна).
 • Изграждане на мултифункционална спортна зала
  Изпълнено. Това е един огромен проект за такъв малък град като Сливница и съответно трябва да поздравим г-н Стоилков с изпълнението на първоначално оценявания като най-трудния проект от много хора…

  Засега не е позволено използването на залата от всеки! Няма възможност за заплащане. Все още няма уеб сайт на залата, въпреки уверенията от вътрешни източници, че такъв се изработва още в края на 2014г. По тази причина, информация за спортни и други събития в залата не се намират лесно.

 • Изграждане на закрит плувен басейн
  Няма информация към момента. Това е другият голям проект, който би рекламирал Община Сливница в целия регион.
 • Изграждане на екопътеки в селата на общината
  Частично изпълнено. В Община Сливница бяха изградени няколко екопътеки – в село Гълъбовци, в Алдомировци, в Братушково… но може да се каже, че те не са в най-добро състояние – не се поддържат редовно (тревата достига над кръста), не са добре указани с маркировка или табели. Липсват табели в центъра на всяко населено място, които да указват пътя до екопътеките, затова винаги е нужно да питате местни хора „Къде е тази екопътека?“ и понеже е нова – те не винаги я знаят!
  Нашите предложения за детска и ученическа еко-пътеки остават – вижте статията от предходната година…
 • Изграждане на велоалея между Сливница и Алдомировци
  Няма конкретна информация за прогреса, но има информация за работа по проект. Най-вероятно това е проект, по който просто ще бъдат усвоени средства (за пореден път без полза за обществото)…
 • Подобряване на нивото и бързината на административното обслужване
  Изпълнено, но има още много работа. Подобряването на нивото на обслужването е видимо, за съжаление и цените на услугите не са малки (без това да е оправдано, според мнението на хората).
  Недостатъци – напълно липсват електронни услуги (!!) – те ще бъдат безплатни (или евтини) и бързи за гражданите, ще пестят разкарване в работно време, ще бъдат удобни. За съжаление, за да се изпълни такава електронна система, трябва да се създадат предпоставки в държавата (не само в общината) – да се въведе държавно електронно ЕГН или алтернатива на електронен подпис, с който да се оторизираме за всяка електронна услуга. Дори електронно гласуване и електронни референдуми (допитвания) биха били възможни и биха били много евтини!
 • Подобряване на материалната база на Бърза помощ и Здравния център на общината
  Няма информация за прогрес. Предвид, че основната здравна дейност е съсредоточена в град София, не се очакват големи промени в здравното обслужване на територията на общината. Относно материалната база – сградния фонд трябва да се поддържа в добро състояние, за да има подходящи условия за първични здравни услуги (личните лекари).
  Нашето предложение е да се помисли за доброволчески инициативи по определени теми – за зъбите, за безопасния секс, за профилактика на гръбначни и зрителни заболявания и др.
 • Замяна на морално остарялата и амортизирана техника с модерна медицинска апаратура
  Няма информация за прогрес.
 • Извънкласни дейности към училищата
  Няма информация за прогрес. Това е една забравена възможност от близкото минало, която позволяваше на най-дейните деца и ученици да изучават нещо допълнително, нещо – което ги интересува (напр. фотография, електроника и др.)! Това допринася за усвояването на допълнителни умения и прави учениците по-подготвени за реалния живот и определено – много полезна! Да се надяваме, че още следващата учебна година ще има поне 3 различни теми за извънкласна дейност.
 • Повишаването на качеството на образователния процес като направя Сливница първата община в рамките на Европейския съюз, въвела шахмата като задължителен учебен предмет
  Изпълнено и дори преизпълнено! Това е едно от първите изпълнени обещания на г-н Стоилков, още в началото на мандата. Беше проведен първия ученически турнир по шах сред учениците изучаващи шах в училище.
  Също така завърши ремонта на местния шахматен клуб! Но към момента може да потвърдим, че не е създадена организация за популяризация на шахмата сред младите – направен бе едва един шахматен турнир за деца, но няма програма и преподавател за извънкласна дейност. Липсват спортни резултати от обучението.
 • Реконструкция на сградата на читалището – ремонтно-възстановителни работи на фасадата и помещенията, подобряване на функционалността на вътрешното пространство и пригаждането му за различни прояви и мероприятия, отопление на салона през зимния сезон
  Няма конкретна информация за прогреса. Откакто завърши изграждането на спортната зала, няма никаква информация за дейностите в читалището…
 • Осигуряване на финансови средства за провеждането на редовни театрални постановки
  Няма информация за прогреса. Бяха проведени няколко представления през 2013г., но също така бяха отменени няколко представления, поради слаб интерес. Нито едно представление през 2014г., но има очаквания, че в годината на местни избори (2015г.), отново ще се проведат между 1 и 3 театрални постановки (предизборна реклама)…
 • Провеждане на ежегоден международен театрален фестивал на самодейния театър
  Няма информация за прогрес. Можем да очакваме, че това ще започне в година на избори и поради това е възможно да не бъде традиционно…
 • Провеждане на ежегоден литературен конкурс за млади поети и писатели
  Има информация за прогрес. Организират се литературни конкурси (може би само ученически), но няма достатъчно информация кога са те, има ли награди, как се участва… Една секция „Културни събития“ в сайта на общината, с периодично публикуване на новини би била от полза…
 • Популяризиране на историческото наследство на общината
  Няма информация за конкретния прогрес, но началото е поставено – ремонтирането на междуселищните пътища ще предоставя добри възможности за развитие в тази насока.

  Нашите предложения са налични като коментари към тази точка за предходната година, като смятаме, че трябва да се започне от популяризиране първо сред местното население…

 • Привличането на туристи и посетители, желаещи да се запознаят с нашата история
  Няма информация за прогреса. Тази точка може да се обедини към предходната.
  Нашият принос към тази точка е новият туристически портал на Община Сливница, който допълваме постоянно!
 • Собствена медия – всеки жител в Общината да има трибуна
  Частично изпълнено. Община Сливница вече издава вестник, в който общинската администрация си прави реклама. По тази причина, вестникът е безплатен (т.е. плащаме го всички граждани)! Най-вероятно целта е да се достигне до възрастните хора, които често са твърдо политическо ядро на старите партии… Дали тези разходи са оправдани, няма да го коментираме.
  От друга страна уеб сайтовете са най-евтиния начин, работещ 24 часа на ден, 365 (366) дни в годината – те са един евтин и съвременен начин за предоставяне на информация и трибуна на хората! Община Сливница има свой уеб сайт, в който обаче не се публикуват никакви мнения/коментари (това може да се нарече цензура)! Също така, няма кой да публикува новините от вестника в сайта!?
  Изглежда целта на тази точка е „самореклама“. Маркирали сме тази точка като „частично изпълнена“, защото все още не е предоставена трибуна на хората по никакъв начин!

Към позитивните дейности можем да добавим…

Програмата за празника на града (24 май) е сред вече традиционните мероприятия всяка година. Програмата трябва да се публикува достатъчно рано, вкл. и в сайта на общната, за да могат хората да присъстват на мероприятията!
Забелязваме известно подобрение в управлението на общински имоти – имоти, които са безполезни, рушащи се и т.н. – просто се взимат съответните неизбежни решения. Няма смисъл да се отлагат такива решения…
Асфалтиране на дупки в посока към Войнишка махала – обещано в неформален разговор преди 1-2 години, ето че това бе направено (изпълнено). Това прави пътят до историческите и природни обекти в посока Гълъбовци и Гургулят по-достъпни за туристите.
Асфалтиране на дупката на кръстовището между хотела и някогашното заведение „бърза закуска“ – най-накрая в края на месец февруари или началото на март 2015г. бе асфалтирана тези огромна дупка, която тормози шофьорите от почти цяла година! Предвид големия брой на коли минаващи оттам, отделяме специално внимание на тази дупка и изказваме благодарност!
Мина снегорин по нашата улица! – Това е нещо, което следва да се отбележи. ПОнякога минават години, преди да мине снегорин по „нашата“ улица и тази година това се случи… макар и веднъж! (Заслужава си отделна точка.)

Може би пропускаме още полезни дейности…? Допълнете ги вие като оставите коментар!

Негативи в управлението

Повишена битова престъпност, неспазване на правила за движение – задълженията по тази точка са за полицията, но може би трябва кмета на Община Сливница да предприеме инициативата и да се въведат някакви мерки за пресичането на тези неприятни тенденции! Като примери: много на брой обири на къщи и апартаменти (имаме непотвърдена информация и за въоръжен грабеж); редовно отнемане на предимство на пешеходни пътеки от страна на шофьорите; редовно нарушаване на законите за паркиране (вкл. на пешеходни пътеки).
Би било добре да се обособят места за паркиране около хранителните магазини, като се положи съответната маркировка.

Нови пешеходни пътеки, включително повдигнати пешеходни пътеки, знаци и маркировка. – Повишението на безопасността при пресичане може само да ни радва, но също така трябва и да се поддържат! Маркировката на пешеходни пътеки се изтърква прекалено лесно (за няколко месеца) и трябва да се възстановява след всяка зима (или дори по-често) и по няколко пъти на година! Следва да се помисли за по-качествена маркировка!

Ежегоден отчет за дейноста на ръководството – Всички много добре знаем, че в година на местни избори (през 4 години) кмета да прави отчет на работата за свършената работа или по всяка от точките от предизборната програма, като част от предизборната си кампания за следващ мандат.
По-добре е това да се прави всяка година! Също така всяка година трябва да се обновява плана за работа с най-съществените нови задачи, които не са били част от предизборната програма, но са полезни за хората (т.е. програмата да се допълва в движение, според нуждите на хората).

Електронни услуги, електронна информация. – Можем да кажем, че общинското ръководство е сравнително младо, от новото поколение. За съжаление, не виждаме стъпки в тази насока – уеб сайтът на Община Сливница не се развива и можем да очакваме, че скоро той ще бъде подменен със съвсем „прост“ уебсайт (тип блог). Няма електронни услуги, няма дори точка/план за развитие на тази посока.

Демократичност, прозрачност в общинския съвет. – От много време имаме желание да виждаме заседанията на общинския съвет в интернет – на запис (и ако е възможно на живо)! За съжаление – няма желание (т. нар. политическа воля) за превръщането на това в реалност. Въпреки усвоените средства по евро програми за подобрение на администрацията, тази точка „не е желана“ от настоящото ръководство.

Некачествен и необмислен начин на изпълнение на спечелените проекти. – Тук можем да приложим наистина много примери, но нека се ограничим до само два:
– В края на 2014г. започна поставяне на бордюри на главната улица Паисий Хилендарски между площада и стадиона. Седмица след началото падна сняг и работата бе замразена вече 3-4 месеца! Улицата обаче не бе достатъчно обезопасена и мога да потвърдя за поне 2-ма шофьори, които са пропаднали в изрязаната част между пътното платно и новите бордюри. Разбира се, бих посъветвал тези хора да съдят общината за начина, по които се изпълняват тези проекти – без осигурена безпопасност, работа за 2-3 седмици в хубаво време се прави над 3 месеца… Все негативни неща, свързани с управлението на тези проекти и контрола при изпълнението им…
– Паркът в град Сливница е изработен некачествено – положените павета вече са слегнали и задържат вода при всеки дъжд и сняг. При това можем да очакваме още по-голямо слягане. Като си представим, че проекта за този парк, заедно с още няколко по-малки паркове и детски площадки струват 1.5 милиона лева, разбира се бихме желали изпълнението да бъде по-качествено и да го има поне 10 години, без да плащаме отново за ремонт!
Изглежда можем да кажем, че целта на една (не малка) част от евро-проектите е „усвояване на средства“, а не желание за нещо качествено, което да остане много време занапред…

Вело-паркинги. – Вело-паркинги в центъра на град Сливница, както и в парковете и местата за отдих. Вело-паркинги и в селата, където е подходящо. По подобие на много от градовете в Сърбия, добре е да бъде стимулирано използването на велосипеди, защото те са екологично чисти и стимулират спортуването.

Като заключение

В момента общинската администрация работи по голям брой от точките в преизборната програма и можем да бъдем сравнително доволни от текущия прогрес то тази програма! Браво! (Може да се каже, че

Не виждаме обаче нови точки в програмата, не се пита обществото коя точка е приоритетна, няма избор… докато не дойде времето за нови избори…
Видимо целите са „усвояване на евро средства“, а не „полезни неща за хората“. Това разбира се не важи само за Община Сливница, така е в много общини и в цялата държава, но за нас е нужно реализираните проекти да са полезни и да се правят качествоно, за да остават с години полезни за хората…

Не се правят други проекти, за които не може да се вземе европейско финансиране (т.е. цялото внимание е насочено към усвояване на средства). Това е наистина тъжно – общината не прави нищо за хората, ако Европа не даде пари…, но за това виновни са точно гражданите, поради липсата на гражданска позиция. (Казват, че всеки заслужава съдбата си…)

Това е последната статия за резултатите на програмата на кмета от първия му мандат. Очакваме такъв „доклад“ да бъде публикуван от екипа на кмета около месец преди местните избори.

Вашите мнения, идеи и препоръки са добре дошли и ще бъдат включени в следващите статии. Ако имате информация по някоя от точките – моля да напишете коментар или да изпратите съобщение и ние ще допълним статията!

Вижте също:   Васко Стоилков, новият кмет на Община Сливница - предизборни обещания/програма 2011

6 коментара и връзки към “Резултати от работата на кмета Васко Стоилков в Община Сливница – година трета (2014)”

 1. ЛЮБОМИР каза:

  Нищо не се споменава, по горе, какво се прави по действията на ВИК-СЛИВНИЦА след остраняване на повреда по водопровода?
  Ще Ви помогна, като ви кажа чеслед отстраняване на повредата, мястото се запълва с мръсен чакъл, и „ГОТОВО“. А къде е асвалта? Ето защо улиците са в такова безобразно състояние.
  Минете с кола по улица „отец Матей Преображенски“ и ще се уверите.

 2. Марин каза:

  Това е най-западналия шибан западен град с безброй дупки по улиците( на някои вече няма и асфалт) , огромна престъпност и корупция, всички крадът от кмет до пъдар, мизеря и боклуци заливат улиците. Въобще“ най – добия град за живеене “ в западна България както каза кмета, а за данаци обаче сме първи. Евала. Когато и да се изселиш все ще е късно

 3. Въобще каза:

  Нито общината,нито КАТ в Сливница не си мръдват пръста срещу наглите селски пръчки паркиращи където им завърне.По главната улица от под хотела та до парка движението де факто и фактически се е превърнало в еднопосочно от постоянно паркиращите по платното простаци.На входа за паркинга зад общината постоянно има паркирал някой миндил и влизането и излизането от паркинга си е жива мъка.Ако постоите 10 минути пред банката непременно някой идиот ще паркира на пешеходната пътека.Има ли въобще КАТ в Сливница?

 4. Сливница каза:

  Кратко допълнение към коментара на „Въобще“: На ЖП прелеза непрекъснато се случва да минават коли при спуснати бариери. Нито има КАТ, нито камерите се преглеждат – няма контрол, докато не се случи непоправимото…

 5. Рени Петрова каза:

  Първо искам да споделя, че пътят за с. Гълъбовци е истинско изпитание за шофьора и за автомобила му. Който не вярва, да се осмели да направи опит за оцеляване. Другото, което искам да споделя, че от много години никой не се интересува от това прекрасно и китно селце. Странното е, че там на всички избори се назначава само един и същ кметски наместник, който вече е приблизително 40 години – Професия кмет! Още при влизане в селото от лявата страна на пътя, всеки може да види, че няма изграден такъв, а отдясно има път даже асфалтиран, тъй като води до кметската къща. Та, значи от лявата част на пътя, ще го наречем с мои думи „долна махала“. Та, в тази махала, освен че няма път, не се почистват общинските части от високите тръни и треви(лятото е змиярник), няма и нормално осветление по улицата. Ако не дай си боже се прибираш по тъмно, внимаваш да не се потрошиш от дупките и тъмнината. Ако решиш да живееш постоянно, не че хората не искат, просто нямаш нормални за този век условия. Проблемите там са повече от 30-40 години. Забравяш какво е вода, защото там „кмета“ и шефа на ВиК Сливница г-н Петров, налагат умишлен геноцид над местното население. Но, на кой му пука! Всеки пореден кмет на Сливница е запознат с всичките проблеми, обаче какво от това! Хората си работят на топло, взимат си заплатите и се чакат спокойно пенсиониране. Тока, ако го има, е изключително слаб, но на кой му пука колко време ще готвиш или ще ти гръмнат уредите, да не говорим за бойлерите, които са същински бомби. За кражбите по къщите, особенно през по-голямата част на годината никакъв контрол, напротив! Повечето хора смятат, че престъпниците се заиграват с „кмета“, сотаджиите и ако има полиция. Делят плячка! Има и още неуредици и проблеми, но и да ги напиша все тая. Сега предизборно решиха да усвоят поредните средства, като ни замазаха очите, че били сменили тръбите на ВиК, за да осигурят вода за населението. Какви тръби бе, та нали е стара инсталацията на селото. Оттам трябваше да започнете! Всичко е предизборна пародия. От седмица се опитват да асфалтират улицата, която повече от 60 години, не е виждала настилка. Но, забележете, асфалта се положи директно върху стария с дупки асфалт, без никаква подготовка. Важното е, че според „кметовете“ е отчетена дейността, и парите са усвоени за нуждите и целите на селото. Правилно! Забравих да спомена, че имаме поставени на всеки 10 м. по улицата пожарни кранове, които не знаем кому са нужни, тъй като повечето време от годината в селото няма капчица вода. Знаем, че има добри водоизточници в селото и този проблем може да бъде решен завинаги, но на кой му пука! Някой пита ли ни?

 6. Възмутен каза:

  От две години района на военното поделение по пътя за Алдомировци е подарен от Министерство на отбраната на общината. В предизборната си листовка кмета пише, че се гордее че е постигнал това. И какво постигнахте господин кмете? Един осквернен „Паметник на капитаните“ – визитната картичка на града. Напишете Сливница в Гугъл и ще видите какво ще ви се покаже. СРАМ! А, иначе си имаме велоалея до портала на поделението?!


Връзки към тази страница

  Коментирай

  Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!