27-09-2010 | admin |

На 24.09.2010г от 10,00 часа в помещенията на Д”БТ” Сливница, в сградата на Общинска администрация Сливница, пл. „Съединение ” №1, се проведе „мини трудова борса”. Борсата бе открита от г-жа Жана Кръстанова – и. д. Директор на ДБТ.
Събитието бе уважено от г-жа Снежа Ганчева – Секретар на Община Сливница, г-жа Виолета Виденова – представител на КТ ”Подкрепа” от Община Годеч, г-н Ангел Ангелов – представител на Българска стопанска камара.
С кратко приветствено слово г-жа Ганчева поздрави организаторите и участниците в срещата.
Участие в трудовата борса взеха 9 работодатели от региона, обявили 65 свободни работни места в сферата на преработващата, текстилната промишленост и транспорта.
Трудовата борса бе посетена от над 110 търсещи работа лица.
В деня на провеждане на борсата е постигната договореност за наемане на работа на 4 търсещи работа лица. Заемането на останалите обявени работни места ще бъде извършено след последващ подбор от работодателите.

Коментирай

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!