10-04-2009 | Администратор |

Ден преди инициативата за възстановяване на опожарената гора в местността “Могилата” край гр. Сливница, ще Ви запознаем със съветите на служба „Пожарна безопасност и спасяване“ към СДВР, целящи увеличаване на противопожарната ни култура и подобряване на гражданската ни отговорност.
Ето какво трябва да знае всеки от нас:
Пожарите в горите са истинско бедствие. Те се развиват с висока скорост, като за кратко време обхващат големи площи, особено при силен вятър.
При посещение в горите спазвайте следните противопожарни изисквания:

 1. Не палете огън в гората, извън обозначените и устроените за тази цел места, като най-добре е да използвате старо огнище.
 2. Не  разполагайте  огнището  под  короната  на дървета, особено под иглолистните.
 3. Местата за палене на огън в горите, трябва да бъдатв близост до вода (ручей, извор, чешма и други).
 4. Паленето на огън  извършвайте  в огнища с кръгла форма с диаметър до 1 м.
 5. Огнището ограждайте с венец от камъни с височина около 20 см. или го вкопайте в земята, като извадената пръст насилвайте по периферията.
 6. Горенето в огнището контролирайте така, че височината на пламъците да не надхвърля 0,5 м., а дебелината на слоя тлеещи въглени да не превишава половината от височината му.
 7. Не палете огън в сухо и ветровито време.
 8. Не оставяйте незагасен огън без наблюдение.
 9. Не   хвърляйте   незагасени   угарки   и   клечки кибрит, включително и при пътуване с транспортни средства.
 10. Родители, не позволявайте детска игра с огън.
 11. Не палете стърнища и суха растителност на територията на поземления и горски фонд.
Вижте също:   Часът на Земята 2011 - 26 март от 20,30 до 21,30ч.

При пожар звънете на телефони 160 и 112!

Коментирай

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!