12-09-2017 | Администратор |

Проект на нов закон за платежните услуги и платежните системи, подготвен от министерство на финансите, предвижда въвеждане на защита за парите на хората, които пострадат от източване на банкови дебитни и кредитни карти.

Проекто-законът предвижда възстановяване на суми над 100 лева за сметка на банката, но до тази сума можете да претърпите загуби!! В случите когато човекът, от чиято сметка са източени средства, няма никаква отговорност (т.е. не е допуснал предоставяне на пин-код или картата на 3-ти лица и др. допълнителни защити), тогава банката има задължение да възстанови цялата сума.

Досега източени средства биват възстановявани с решение на банката, но банките не бяха задължени да го правят и се разчиташе на решението на банкови служители. Въпреки възможността да загубите сума до 100 лева, все пак това нововъведение ще подобри отношенията между банките и клиентите им.

Предвижда се въвеждането на „задълбочено удостоверяване на клиенти“, което означава втора парола или друг таен въпрос/отговор, избран от вас. Така с допълнителните мерки за теглене от банкомат или при плащане в интернет, ще се намали броят на източените кредитни и дебитни банкови карти.

Вижте също:   50 години град Сливница

Защита от източване на банкови кредитни и дебитни карти

Въпреки всички тези защити, бедните хора, които са над 50% от населението на България, могат да предприемат и по-подходящи начини за опазване на парите си. Във всяка банка можете да имате онлайн банкиране, което е безплатно. Можете да имате онлайн банкиране и на вашия телефон. С помощта на електронното банкиране, можете да прехвърляте пари между ваши сметки по всяко време (на денонощието). Ако имате 2 сметки – една картова сметка и една „некартова“ сметка, можете да съхранявате колкото пари искате в некартовата сметка, а с другата сметка да държите буквално 5-25 лева (или колкото очаквате да ви трябват). При нужда, трябва да имате интернет, за да можете да прехвърлите пари от едната сметка към другата (т.е. да заредите картовата си сметка).

Вижте също:   Уникредит Булбанк - нови ДВОЙНИ такси (или повече)

В края на миналата година, във всички банки бяха въведени такси по всички видове сметки (без депозитите), вкл. спестовни сметки и влогове, разплащателни сметки, картови сметки и т.н. Това се дължи на въведения регистър в БНБ, която от есента на 2016 г. води регистър на средния размер на таксите при платежните услуги. Ако 10 и повече банки не начисляват такса за дадена услуга в регистъра, то всички банки ще са длъжни да предоставят услугата безплатно… Но вместо да се случи този сценарии, всички банки въведоха такси за спестовни сметки.

Така защитата за източване на банкови карти не е безплатна – вие трябва да плащате такса за поддръжката на 2 сметки, което е от порядъка на 2-10 лева! Към днешна дата, може би най-евтиния вариант, е да се използва услугата на банка ДСК – разплащателна сметка с виртуална компонента, която се предлага с такса с цена 1.65лв./месец. При нея имате само една сметка, но и електронна „виртуална компонента“. Точно в нея можете да държите парите си и да ги прехвърляте към картата, когато е нужно. Неприятното в случая е, че ако имате нужда да изтеглите пари в клон на банката, то вие трябва предварително да ги прехърлите в разплащателната си сметка.

Вижте също:   Състезателна писта в Сливница

Ако знаете по-евтин вариант – пишете коментар и ще обновим статията. Успех в защитата на парите ви!

Коментирай

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!